Για ακόμη μια χρονιά υποδεχθήκαμε το τμήμα τελειόφοιτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η επίσκεψη στη φάρμα μας πραγματοποιείται κάθε χρόνο καθώς αποτελεί πρότυπο εκμετάλλευσης πάχυνσης βοοειδών για τη χώρα μας.

 

Είναι χαρά μας να παρουσιάζουμε τη μονάδα μας στους ανθρώπους που αποτελούν το μέλλον της παραγωγής στη χώρα μας και ευχόμαστε να συμβάλλουμε και να εμπνέουμε τους νέους επιστήμονες.